בחירות מועצה 2018

מנהל בחירות: ישראל לנקרי
נייד: 0506207694
אימייל: israellankri@gmail.com

בחירות 2018

בחירות 2018

הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז מס’ 23/2019 מכרז לעבודות חשמל, לשדרוג לוחות חשמל ותאורת מבני ציבור ותאורת רחובות והחלפתה לתאורת לדים בשטח שיפוט מועצה מקומית בוקעאתא

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

המועצה המקומית בוקעאתא מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז לעבודות חשמל, שדרוג לוחות חשמל ותאורת מבני ציבור ותאורת רחובות והחלפתה לתאורת לדים בשטח שיפוט מועצה מקומית בוקעאתא.   המועד האחרון להגשת הצעות עד ליום שני 12/12/2019  , שעה 12:00 .   ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמועצה כשהן …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 19/ 23 לפירוק, אספקה והתקנה של גופי תאורה לדים, בכבישים פנימיים ו/או מדריכות

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

המועצה המקומית בוקעאתא ( להלן: “המועצה” ) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות ל פירוק גופי תאורה ישנה ו/או זרועות לתאורה , אספקה והתקנה של גופי תאורה לדים חדשה, בכבישים פנימיים בשטח שיפוטה.   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית בוקעאתא בימים א’ – ה’ במשרדי המועצה המקומית  בין  …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 22/2019 לעבודות חשמל/מתח גבוהה/מתח נמוך (תחנה 10,11,12)

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

המועצה המקומית בוקעאתא ( להלן: “המועצה” ) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות חשמל , בשטח שיפוטה.   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית בוקעאתא בימים א’ – ה’ במשרדי המועצה המקומית  בין  השעות 9:00 – 15:00 תמורת סך של 1,500 ₪,סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.   ניתן …

أكمل القراءة »

מכרז פנימי/חיצוני מס’ 15/2019-מבקר/ת פנים וממונה על תלונות הציבור

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

היקף משרה : 50% דירוג המשרה: דירוג ודרגה או העסקה בחוזה אישי  בכפוף לאישור משרד הפנים   תיאור התפקיד : לבדוק תקינות עבודת המועצה, נושאי המשרה וממלאי התפקידים השונים מבחינת השמירה על החוק, המינהל התקין, על החיסכון וטוהר המידות . קיום ההוראות המחייבות את הגוף, ניהול הנכסים והתחייבות הגוף, הנהלת …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 21/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון – הכנת תכניות מפורטת

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

מבוא המועצה המקומית בוקעאתא מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תכנון להכנת תכניות שנוי יעוד בשתי חלקות בשטח התכנית הכוללנית. מדובר בתכנית בחלקה בשטח של כ 7-  דונם וחלקה בשטח של כ – 25 דונם. תנאים מקדמיים להגשת ההצעה המציע הינו אדריכל רשום ורישוי כדין, בעל ידע וניסיון מוכח בהכנת …

أكمل القراءة »