בחירות מועצה 2018

מנהל בחירות: ישראל לנקרי
נייד: 0506207694
אימייל: israellankri@gmail.com

בחירות 2018

בחירות 2018

מכרז פומבי מס’ 2019 /09 – תשתית מדידה למוני חשמל

מכרז - مناقصة

המועצה המקומית בוקעאתא מכרז פומבי מס’ 2019 /09    מכרז לרכישת תשתית מדידה למוני חשמל עם קריאה מרחוק. הכוללת: ממשק משתמש אינטרנטי, מונים + ציוד תקשורת RF-Mesh ,הדרכה והטמעה.  המועצה המקומית בוקעאתא ( להלן: “המועצה” ) מעוניינת לקבל הצעות מספקים לרכישת מערכת תוכנה, מונים חכמים, וציוד תקשורת והדרכת התקנתם והפעלתם …

أكمل القراءة »

חוקי עזר – قوانين مساعدة

חוקי עזר מועצה מקומית בוקעתא

להלן רשימת חוקי עזר למטעצה מקומית בוקעתא :   ביוב חוק עזר לבוקעאתא (ביוב), התשסא2000 19/05/03 תברואה וסילוק מפגעים אימוץ חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות בדבר תברואה וסילוק מפגעים על ידי המועצה המקומית בוקעתא 13/01/03 אגרת תעודת אישור חוק עזר לבוקעאתא (אגרת תעודת אישור), תשמב1982 13/01/03 אספקת מים חוק עזר לבוקעתה …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 19/ 06 להתקנת מוני חשמל חדשים

מכרז - مناقصة

מכרז פומבי מס’ 19/ 06 להתקנת  מוני חשמל חדשים   המועצה המקומית בוקעאתא ( להלן: “המועצה” ) מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות התקנת מוני חשמל , בשטח שיפוטה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש ממשרדי מועצה מקומית בוקעאתא בימים א’ – ה’ במשרדי המועצה המקומית  בין  השעות 9:00 – 15:00 תמורת …

أكمل القراءة »

מכרז פומבי מס’ 7/2019 – לאספקת שירותי שמירה ואבטחה

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

מכרז פומבי מס’ 7/2019   המועצה המקומית בוקעאתא מזמינה בזאת מציעים להציע הצעתם לאספקת שירותי שמירה ואבטחה בשטח השיפוט המועצה המקומית בוקעאתא (להלן – המועצה ו- המכרז, בהתאמה). בהצעת המציעים תצוין התמורה הסופית והכוללת המבוקשת על ידם, בהתאם להוראות מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה המקומית בוקעאתא …

أكمل القراءة »

מכרז מס ‘ 9/2019 – מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

פירסום מכרז - إعلان لمناقصة

היחידה: הנהלה    תיאור המשרה :מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול היקף משרה : 100% סוג המכרז : פנימי/חיצוני   המשרה:  מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול. דירוג:  מח”ר. דרגה: 39-41. היקף משרה: 100%. תיאור התפקיד : המנהל היישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות, מוביל ומתאם …

أكمل القراءة »