בחירות מועצה 2018

מנהל בחירות: ישראל לנקרי
נייד: 0506207694
אימייל: israellankri@gmail.com

בחירות 2018

בחירות 2018

מכרז מס’ 9/2020 – הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 9/2020

מרחב הכלה

  מכרז מס’ 9/2020 הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 9/2020 לרכישת והתקנת מרחב הכלה     המועצה המקומית בוקעאתא מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז שלעיל המועד האחרון להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום 3.6.2020, שעה 12:00 .   ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבמועצה …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 8/2020 – הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 8/2020

מתקנים לגני ילדים

מכרז מס’ 8/2020 הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 8/2020 לבינוי קל ואספקת מתקנים לגני ילדים       המועצה המקומית בוקעאתא מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז שלעיל. המועד האחרון להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום 3.6.2020, שעה 12:00 .   ההצעות יש להגיש לתיבת …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 7/2020 – הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 7/2020

מתקני כושר גופני

  מכרז מס’ 7/2020 הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז מס’ 7/2020 מכרז לרכישת והתקנת מתקני כושר גופני       המועצה המקומית בוקעאתא מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז שלעיל המועד האחרון להגשת הצעות מוארך בזאת עד ליום 3.6.2020, שעה 12:00 .   ההצעות יש להגיש …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 9/2020 – לרכישת והתקנת מרחב הכלה

מרחב הכלה

המועצה המקומית בוקעאתא, מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות לרכישת והתקנת מרחב הכלה בבית הספר בבוקעאתא. הכוללת עבודות עיצוב וגרפיקה,  ריהוט ומערכת למידה אינטראקטיבית ( להלן : מרחב הכלה”), בהתאם למפורט במסמכי המכרז. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק …

أكمل القراءة »

מכרז מס’ 8/2020 – לבינוי קל ואספקת מתקנים לגני ילדים

מתקנים לגני ילדים

המועצה המקומית בוקעאתא  (להלן: “המועצה”) מזמינה בזאת מציעים, להגיש לה הצעות לביצוע עבודות התאמות מבנה גן ילדים ( בניה קלה ) ואספקת והתקנת ריהוט גני, רצפה ריפוד ומתקני פעילות, בהתאם למפורט במסמכי המכרז. התנאים המקדימים, תנאי ואופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הספק …

أكمل القراءة »