الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2019 / פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 5/2019

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס’ 5/2019

נוכחים:

מר חוסאם אבו עואד -חבר

מר אחסאן חבוס –חבר

מר חסון חסון –חבר

 

משתתפים:

מר וליד טאפש גזבר

מר חוסאם פרחאת -מנהל שפ”ע ועוזר ראש המועצה

מר חסון אמד –רשם פרוטוקול

עו”ד אשר דל –יועמ”ש

 

על סדר היום:

 

  1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
  2. דיון בנושא בניית בית ספר יסודי א’
  3. מינוי נציג המועצה בוועדת מכרזים משותפת בין הרשויות ברמה”ג
  4. תנאי העסקת גזבר המועצה
  5. הסכם סל מידע
  6. עדכונים /דיווחים ושונות

 

נפתחה הישיבה ע”י מר חוסאם פרחאת הסביר שראש המועצה לא מרגיש טוב והלך לקבל טיפול רפואי מאחר ואני עוזר ראש המועצה נתבקשתי לנהל הישיבה וזאת לפי תאריך וישיבה לפי התאריך לה”ל.

 

סעיף 6

 

הריני מבקש בזה להתחיל בסעיף 6 שתתפח הישיבה בו תתנהל לצורך ציון בסעיף זה.

החברים מאשרים פה אחד

 

הוזמן לישיבה מר חסן אבו שאהין בעל קרקע והגיש תוכניות לצורך הקמת מטמנה יבשה לצורך פסולת

חסן מציע שאין לו בעיה שתהיה מטמינה בשטח ומבקש שתהיה ואני אשלם למועצה 15%מהכנסה שתהיה למטמנה בתנאי שההשגה על המטמינה תהיה ע”י המועצה והמחיר למ”ק יוחלט ע”י המועצה .

חסן מבקש שהמועצה תתן לו אישור להקים מטמינה גושית והוא יעשה את התוכניות ואישורים יש תכניות  בוועדה  המחוזית שהוגשה ועדיין אין אישור עליהן.

 

החלטה

 

מליאת המועצה תדון בזה בהתייעצות היועמ”ש והגזבר בנושא ביקור במקום בכדי לראות את השטח.

 

סעיף1

 

אישור ישיבה קודמת .

 

היועמ”ש הסביר כי סעיף מס’4 בסקר נכסים לכתוב במקום שלש שנים כמה שנים .

 

החלטה

מאושר פה אחד

 

סעיף2

הגדלת תב’רים ותיקון תב’רים לתיקון כבישים ועבודות לביצוע עתידי

לאחר הצגת התב”רים וידיעה  במקור התב”ר  וכתנאי שיש כיסוי לזה ומקור התב”רים כזה לאחר הצגת כל  המועמדים.

 

סעיף 3

אישור מינוי גזבר המועצה .

 

החלטה

אנחנו מאשרים פה אחד ומאחלים לו הצלחה בתפקידו.

 

סעיף4

הפרדת מחלקת החשמל מהגביה לצורך בדיקת רווח והפער והתנהלות

נכון להיום מחלקת החשמל ומחלקת הגביה מתנהלים כאחד הכוונה להפריד הכנסות והוצאות של מחלקת החשמל לצורך שריון כספים לעבודות תשתיות ושיפור החשמל.

 

הוחלט

מאשרים פה אחד

היועמ”ש אין מניעה לאשר את ההפרדה .

 

סעיף5

יציאה למכרז לאישור מכירת רכב אשפה ,מטטה ,עמודי חשמל ,טרקטור ועוד חלקים אשר נמצאים ורשומים בטבלת המציאם ברשות .

 

החלטה

מאושר פה אחד והיועץ המשפטי יעשה מכרז מסודר בתנאי שכל ימכרו ביחד.

 

סעיף 7

התקנת פסי האטה

 

המועצה מקומית וועדת תמרור מורכבת ממהנדס המועצה ,ראש המועצה , יועץ תמרור חיצוני ונציג תמרור מטעם המשטרה הפרויקט בהליך הקמה ואנחנו על כל  שינוי מבחינה תמרורית מחכים אישור הוועדה לכן הסעיף הזה נכלל בישיבת המועצה להקים פסי האטה מפלסטיק מאושר ע”י משרד התחבורה.

 

חוסאם :מציע שיהיו פסי האטה תקניים ומה שקיים היום בכפר הורס  הרכבים .הוא מבקש להוציא אותם ולשים משהו מקצועי מתאים למשרד התחבורה.

 

החלטה

מאושר .

יועמ”ש אין לי שום הערה בעניין.

 

סעיף8

מינוי יועץ חיצוני למחלק היסטורי לחשמל לצורך קבלת הנחות משמעתיות בתעריף חשמל מחברת החשמל.

קיבלנו יועץ מחברה חיצונית שידוע להם על קול קורא לקבלת מענק לחשמל בפריפריה ונוסף לחברה חיצונית שמוכרת חשמל לישוב כפר בוקעאתא כתעריף משמעותי שנחשפנו  לזה.  המועצה מציעה את הנושא בכדי לאשר אותו בפני חברי המועצה.

גזבר המועצה והיועץ המשפטי בשלב זה לא מבוקש אפשרות להתקשרות ללא מכרז.

 

החלטה

חסון מדובר בחסכון משמעותי אני מציע להכין מכרז כמה שיותר מהר.

חברי המועצה מאשרים הצעת חסון.

 

סעיף 9

מינוי יועץ חיצוני בבניית וסריקת ארכיון.

 

החלטה

 

מאשרים לפנות ליועצים חיצוניים לבדיקת עלות.

 

סעיף 10

מינוי וועדות למאבק בסמים וועדה למיגור אלימות.

 

יועמ”ש צריך להקים את שתי הוועדות מאחר והחוק מחייב את זה וועדת מאבק בסמים חייב להיות 3חברי מועצה מנהל מחלקת רווחה מנהל מחלקת חינוך ,מנהל תיכון ו2 נציגי ציבור ראש המועצה יצרף נציגי ציבור יו”ר לינא .

 

הוועדה השנייה מיגור לאלימות ראש הוועדה ראש המועצה חברים  חכמת אבו שאהין, חוסאם פרחאת ,לינא עמאשה,נציג משטרת ישראל ו2חברי מועצה חסון חסון, חוסאם אבו עואד ואחסאן חבוס.

 

החלטה:

מאושר להקים הועדות .

 

סעיף 11

מינוי ממונה על הטרדות מיניות ואישור תקנון.

החלטה:

 

מנהלת מחלקת הרווחה גב’ לינא עמאשה תהיה ממונה על הטרדות מיניות התקנון  אושר ע”י מליאת המועצה ויובא לידיעת העובדים .

 

 סעיף 12:

דיון בהכנות לחג הקורבן .

 

מבקשים סכום של עד 10000ש”ח למופע לחג הקורבן הכסף ימומן מקופת המועצה .

מתנות לעובדים כנהוג כל שנה 500ש”ח שיהיה בתוך תלוש השכר .

 

החלטה

מאושר פה אחד

 

סעיף 13

דיווחים ושונות

לא היו דיווחים ושונות

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *