الرئيسية / شؤون ورفاه / מחלקת רווחה – قسم الرفاه الاجتماعي

מחלקת רווחה – قسم الرفاه الاجتماعي

שירותים חברתיים

 

מנהלת האגף: לינא עמאשה

מזכירת האגף: רינאד אבו עואד

טלפון: 04-6870181

פקס: 04-6193290

כתובת: כפר בוקעאתא רמת הגולן ת.ד. 1013.

שעות פעילות: ימים א’ – ה’ בין השעות 8:00 עד 16:00.

קבלת קהל: א’- ג’- ה’ בין השעות 8:30 עד 12:00. (בשאר הזמנים חייב תיאום מראש).

דואר אלקטרוני:

lena28577@gmail.com

 

חזון המחלקה:

– מחלקת הרווחה בבוקעאתא פועלת לקידום צרכי הרווחה האישית והחברתית של תושבי המועצה בעת שגרה ובעת חירום.

– מחלקת הרווחה שואפת לסייע לכל תושב בבוקעאתא במצב של משבר בשל מוגבלות, מצוקה כלכלית, קשיי תפקוד, אבטלה, חולי או תאונה, מתוך כוונה לקדם את עצמאות האדם, המשפחה או הקהילה לניהול חייהם ולבחירת תנאי קיומם וזאת ע”י שיתוף הלקוחות בתהליכים ובהחלטות הנוגעים לחייהם.

– מחלקת הרווחה פועלת ליצירת שינוי ברוח ערכים של מתן כבוד ללקוח, הימנעות מאפליה ושמירה על האתיקה המקצועית.

 

 

מטרות:

– צמצום המצוקה החברתית ושיפור איכות חיי התושבים. קידום הפרט, המשפחה והקהילה ושיפור תפקודם.

– הקמת מערך שירותים איכותיים ע”י צוות מקצועי ומיומן עפ”י מדיניות המועצה, משרד הרווחה וחוקי המדינה.

– מתן מענה מהיר ומקצועי עפ”י הערכת צרכים לכל תושב, משפחה, קבוצה או קהילה במצב מצוקה.

– לפעול כמחלקה יוזמת ע”י קידום תוכניות מניעה, הפעלת פרויקטים וקידום תשתית שירותים מהגיל הרך עד לזקנה.

 

 

יעדים:

פיתוח שירותים לפרט ולקהילה.

העלאת רמת השירותים והנגשתם.

הגברת מעורבות הקהילה למען עצמה, תוך העצמתה.

גיוס משאבים, שיווק והעלאת תדמית המחלקה.

 

פעילותה:

מתבצעת באמצעות עובדים סוציאליים, בשיתוף ארגונים ממסדיים וציבוריים. פעילות זו מתבטאת בתכנון חברתי ומתן שירותים בתחומי הרווחה והחברה: פרטנית קבוצתית וקהילתית.

 

אוכלוסיית יעד:

לקוחות מכל תחומי הרווחה, בכל מעגלי החיים, פרטני וקהילתי, מגילאי לידה ועד זקנה, דוגמה: ילדים ונוער במצוקה, משפחות במשבר, בודדים, מכורים לסמים, נכים פיסית ונפשית, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, משפחות חד-הוריות, אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם.

 

השירותים הניתנים ע”י המחלקה הם שירותי חובה ושירותי רשות:

 

שירותי החובה מושתתים על החוקים:

 1. חוק העובדים הסוציאליים התשנ”ו -1996.
 2. חוק הסעד סדרי דין( בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) התשט”ו -1955 .
 3. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.
 4. חוק גיל הנישואין, התש”י- 1950.
 5. חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ”א- 1991 .
 6. חוק הנוער לטיפול והשגחה, התש”ך- 1960 .
 7. חוק העונשין (תיקון מס 26) התש”ן- 1990.
 8. חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ”ט- 1969.
 9. חוק הגנה על חוסים, התשנ”ו- 1996.
 10. חוק הביטוח לאומי (תיקון מס’ 61) התשמ”ו- 1986.
 11. “ביטוח סיעוד”
 12. חוק הרשות למלחמה בסמים, התשמ”ח- 1988.
 13. חוק הרשות לשיקום האסיר, התשמ”ג- 1983.
 14. חוק החינוך המיוחד, התשמ”ח- 1988.
 15. חוק שיקום חולי נפש בקהילה, התש”ס- 2000.

 

שירותי הרשות:

מושתתים על תקנת משרד העבודה והרווחה ועל –פי מדיניות המועצה המקומית בוקעאתא בתחום החברתי. שירותים אלה מסופקים על-פי השירותים המושתתים בכפר, פרטנית וקהילתית ומוגבלים לתקציב המאושר. סדר העדיפות לטיפול הינו על-פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת לפרט או למשפחה, מידת שיתוף הפעולה וההתקדמות בתהליך הטיפולי שיקומי. כמו גם, הסיכוי לשינוי ושיפור ביכולתם, עצמאותם ותפקודם של הפרט, המשפחה והקהילה.

 

 

כיצד ניתן להגיע לטיפול במחלקה?

לשם קבלת טיפול והכוונה יש לפנות למחלקה לטלפון: 04-6870181, מנהלת המחלקה גב’ לינא עמאשה עורכת אבחון ומיון לפניה .

עם מסירת הפרטים האישיים ומהות הבקשה, תוזמנו לפגישה אישית לשם היכרות ראשונית, ברור צרכים והפנייה לעו”ס המתאים.

 

תחומי המחלקה:

הנושאים הנותנים מענה לקהילה מגיל לידה עד זקנה מחולקים כדלקמן:

 

 תחומים
 

טיפול בילד ונוער

ומשפחה

טיפול בילד ונוער אשר אינם מקבלים מענה מלא לצורכיהם הפיסיים, רגשיים וההתפתחותיים בתוך המשפחה.

1. הדרכה וליווי המשפחה במטרה לשפר תפקוד למנוע פגיעה בילדים ולשקם את המשפחה.

2. מתן סיוע לילד: העשרה טיפוח וחיזוק הדימוי העצמי.

3. מעונות יום_ בהתאם לזכאות ונזקקות המשפחה.

4. אמנה יומית_ משפחות בקהילה המעניקה טיפול לילדים(נזקקים). משעות אחה”צ עד לשעות הערב כולל טיפוח, העשרה וליווי פיסי.

5. מועדוניות שיקומיות אינטנסיביות.

6. מרכז חכ”מ (חיזוק כוחות משפחתיים).

7. קבוצות לאימהות חד הוריות- לפיתוח דרכי התמודדות ותמיכה.

8. וועדות לטיפול בפגיעות מיניות בילדים החשופים לפגיעה מינית.

9. הפונקציות העיקריות בעבודת המרכז: טיפול באלימות, טיפול משפחתי, מרכז קשר הורים – ילדים, כתיבת תסקירים לערכאות משפחתיות, הדרכה הורית, ליווי משפחות בתהליכי פרידה וגירושין.

נוער וצעירים
 1.  טיפול בבני נוער במצב סיכון.
 2. תוכנית מעגלים לנוער ונערות במצוקה.
 3. תוכנית יתד- שילוב צעירים בשוק העבודה.
 4. סדנאות, ליווי והעצמה, תיאטרון, אומנות ועוד..
מנהל מוגבלויות

שיקום, פיגור ונפש

 1. שיקום מתן מענה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בגין נכות פיסית מלידה עד גיל 65.
2. נכות נפשית- עבודה עם משפחות ופרטים במטרה לשלבם בקהילה , מיצוי זכויות דרך סל שיקום.
3. אוכלוסיית מש”ה- מוגבלות שכלית התפתחותית, שילב במע”ש (מפעל עבודה שיקומי). סידור בפנימיות חוץ ביתיות.
4. דיור מוגן בקהילה.
5. מועדון חברתי לנכים.
אזרחים ותיקים  מועדון מעושר משודרג למופ”ת, הפעלנו שני מועדונים דרך הרשות, לגברים ולנשים, כל מועדון עובד שלושה ימים בשבוע. כל אחד נותן מענה ל- 30 איש/ה.- קהילה תומכת לאזרחים ותיקים( חיבור לחצן מצוקה).

– סיוע חומרי ציוד בית בסיסי.

– סיוע ברכישת מכשירים רפואיים.

– נסיעות לטיפולים רפואיים בבית חולים ומימון תרופות מיוחדות.

  סמים והתמכרויות  השירות מיועד לכל אדם מגיל 18 ומעלה הסובל מהתמכרות כלשהיא ולבני משפחתו. השרות כולל: איתור, יעוץ והכוונה. שיחות טיפוליות פרטניות, זוגיות ומשפחתיות. טיפול קבוצתי למכורים/בני משפחה.
 שיקום האסיר ומשפחתו  איתור, סיוע, טיפול ומניעה לאסירים המשוחררים עד שנה במטרה לשקם את חייו.
 עובד מנהל וזכאות  – מערך התמיכה בעבודה המקצועית.
– החלק המנהלי האחראי על תקציבי המחלקה
– שירותי כ”א וקביעת זכאויות וביצוען: נסיעות לטיפולים, עזרות חומריות ושירותים שונים.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *