الرئيسية / مناقصات / محاضر مناقصات 2019 / מכרז מס ‘ 9/2019 – מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

מכרז מס ‘ 9/2019 – מכרז פנימי/חיצוני מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

היחידה: הנהלה   

תיאור המשרה :מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול

היקף משרה : 100%

סוג המכרז : פנימי/חיצוני

 

המשרה:  מנהל/ת יישובי בתכנית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול.

דירוג:  מח”ר.

דרגה: 39-41.

היקף משרה: 100%.
תיאור התפקיד :
המנהל היישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות, מוביל ומתאם את המאמצים לבנייה ולביסוס של תשתית יישובית הרלוונטית להתמודדות עם בעיות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול. המנהל היישובי בונה ומבסס את התשתית היישובית באמצעות ארגון, תיאום וריכוז של פעולות מוניציפאליות וקהילתיות המכוונות למניעה ולהתמודדות אפקטיבית עם בעיות של פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.

תחומי אחריות:

1. מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב ועל תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת האלכוהול והסמים ביישוב.

2. תכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית המכוננת למניעת פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.

3. אחריות לקיום פעולות הנגזרות ממערך המדידה והערכה של תכניות ופעולות ברשות המקומית אל מול גורמי המקצוע ברשות ובמשרד לביטחון פנים.

4. מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה.

5. בניית מסוגלות קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצים להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.

6. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית.
7. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.

8. אחריות לתכנון תכנית עבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה, ארגון והפעלה ובקרה על כלל הפעולות הנגזרות מתכנית ההכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של מטה הרשות.

9. סיוע למנהל ולקצין היחידה במערך האכיפה העירוני, וכן לבעלי עניין ברשות המקומית ובמשטרה תוך מעקב וליווי של מערך האכיפה ברשות המקומית.

10. הובלה תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב.

11. ביסוס השותפות עם תחנת המשטרה היישובית בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין משטרה לגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדת אכיפה.
12. ניהול מערך ההתנדבות של השרות הלאומי/אזרחי ברשות בשיתוף ובתיאום הגורם הרלוונטי ברשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול. לרבות, איתור מקומות התנדבות פוטנציאלים, בניית מעני הכשרה, השמה וליווי של המתנדבים.

13. הפעלת מערך הסברה ושיווק למניעת אלימות, פשיעה ושימוש בסמים ואלכוהול, בשותפות עם אנשי המקצוע בתחום ברשות המקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.

14. כינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות ואת הוועדה הרשותית למאבק בסמים. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורמים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.

15. יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול.

16. תכנון וניהול התקציב הרשותי של תכניות הרשות.

17. סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב.

18. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד על יישום והתקדמות התוכנית והניצול התקציבי.
תנאי סף :

  • השכלה ודרישות מקצועיות:
    בעל תואר אקדמי רצוי במדעי החברה/ מדעי ההתנהגות, עדיפות לקרימינולוגיה/ עבודה סוציאלית/ מדעי ההתנהגות/ סוציולוגיה/ מדעי המדינה, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 

  • דרישות וניסיון:
    • ניסיון מקצועי- ניסיון בפרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית, עדיפות לניסיון של 4 שנים לפחות.
    • ניסיון ניהולי- של שנה לפחות בניהול ו/או ריכוז שני עובדים לפחות במערכת הרב תחומית.

 

  • דרישות נוספות

• שפות – ערבית ועברית ברמת שפת אם.
• יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה – OFFICE.

• רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
• היעדר רישום עבירות מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

• עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
• עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
כפיפות:

מנהלתית- ראש הרשות או מנכ”ל הרשות.

מקצועית- לגורמי המקצוע במשרד לביטחון פנים.
מקום מגורים: תושב הרשות המקומית או מתגורר בסמוך.
הערות :
1. מועד פרסום המכרז : 20.5.19 .

2. בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל במשרדי הרשות במבנה המועצה המקומית –מזכירות המועצה או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה bukata.net. בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות.

3. מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני –לא יתקבלו .

4. את הטפסים יש להגיש במזכירות המועצה –תיבת מכרזים , עד ליום 5.6.19 שעה 12:00.

5. בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.

6. כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

7. במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים , עדיפות תינתן:, לנשים, ולמועמדים בעלי מוגבלויות.

 

עבאס אבו עואד
ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *