מבקר הפנים

מבקר המועצה

מבקר הפנים

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין (חוק הביקורת הפנימית, צו המועצות המקומיות ופקודת העיריות). תפקידה של הביקורת להבטיח שהגוף המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין. מטרת העל של פעילות מבקר הרשות היא שמירה על האינטרס הציבורי באמצעות שיפור המערכות המוניציפאליות, תוך הבטחת טוהר המידות. בלשון החוק, אלה תפקידי …

أكمل القراءة »